Schade aan koraalriffen: menselijke en natuurlijke oorzaken!

Zondag 3 december 2017; radioprogramma Vroege Vogels

Vanochtend in mijn favoriete radioprogramma op de zondagochtend ‘Vroege Vogels‘, was er een telefonisch interview met Han Lindeboom van de Wageningen Universiteit over de problemen van verbleekte koraalriffen in tropische wateren. Ik heb al eens eerder een interview met iemand van de Universiteit van Wageningen gehoord waarin de presentator van het programma (Menno Bentveld) het interview probeerde te ‘besmetten’ met het alarmistisch/moralistisch verhaal over de opwarming van de aarde door toedoen van de mens. Het interview ging over het onderzoek van het gedrag van dieren in een warm stadsklimaat. Aan het eind van het interview eindigde Menno met de mededeling dat de onderzoeker in de toekomst nog meer dan genoeg te onderzoeken zou hebben vanwege het opwarmen van de aarde door de mens. De onderzoeker pareerde deze opmerking met de mijn inziens enig juiste reactie: ‘Als we de modellen mogen geloven wel’. Ook in het interview van deze uitzending gaat het de onderzoeker vooral om de feiten, maar kan niet helemaal om de politiek correcte druk van de interviewer heen!

Achtergrondinformatie:
Koralen zijn poliep-achtige zeedieren die in symbiose met algen leven en bij te warm zeewater (boven de 34 graden Celsius) verdwijnen de algen en sterft het koraal, waardoor er dode bleke koraalstructuren overblijven.

Aanleiding voor het interview zijn recente berichten dat het dode koraal (bij Australië) weer vervangen kan worden door jonge (mobiele) poliepen uit wateren die niet zo warm zijn geworden. Een ander onderwerp waar veel over te doen is, gaat over de ‘verzuring’ van het zeewater omdat de oceanen heel veel CO2 uit de atmosfeer in zich opnemen, waardoor theoretisch het water minder basisch, dus ‘zuurder’ wordt.

Menno haalt aan het begin van het interview voor de luisteraar nog even aan dat deze verbleking van de koralen veroorzaakt wordt door de verzuring en opwarming van het zeewater, maar wordt direct gecorrigeerd door Han dat de verzuring hier niets mee te maken heeft, maar dat dit uitsluitend door te warm zeewater wordt veroorzaakt.
Han vertelt verder dat de te warm geworden koraalriffen kunnen herstellen door jonge poliepen uit de minder warme delen van de oceaan, zolang de opwarming maar niet terug komt. ‘Maar het warmt toch op?’, vraagt Menno met enige vertwijfeling in zijn stem. Hierop reageert Han met de mededeling dat we wel wat aan klimaatverandering moeten doen. Een politiek correcte mededeling? In ieder geval gaat Han direct verder met het benoemen van het werkelijke fenomeen van lokale opwarming van de oceaan bij Australië: El Niño.

Actuele status van El Niño!

Direct aansluitend schakelt Han over naar de problemen die de Caribische eilanden in hun wateren hebben; dat is zijn onderzoeksgebied en ook de locatie waar hij vanuit telefoneert. De riffen zijn daar kerngezond, maar worden bedreigd door… Menno stuurt snel het interview weer terug naar de opwarming van het zeewater. Behendig gaat Han hierin mee en vertelt dat koralen van nature zijn aangepast aan tijdelijke verhoging van zeewater temperaturen en verwoesting door orkanen om weer bij het Caribisch probleem van ‘vervuild zeewater’ door chemicaliën terecht te komen. Een probleem waar ze in Australië kennelijk ook mee te maken hebben. Onder de noemer ‘herstellen van koraal’ gaat ook Menno deze keer mee naar de praktijk van Han in het Caribisch gebied. Gelukkig kan Han nu uitgebreid over zijn eigen werkveld verder gaan: vervuiling van de kustwateren door afval. De lokale invloed van de mens door lozing van voedingsstoffen en slib als oorzaak van het afsterven van koraal. Menno geeft zich gewonnen door te bevestigen dat dit de problemen van het koraal in het Caribisch gebied is, waarop Han (weer politiek correct?) toch nog even de kreet ‘klimaatverandering’ laat vallen en opmerkt dat koralen best bestand zijn tegen opwarming van het water als de andere factoren (vervuiling) maar niet aanwezig zijn.
Menno rond het interview af met de moralistische (alarmistische) woorden: ‘Als wij nou maar ons best doen, dan doet de natuur de rest’.

Klik hier om het gehele interview (5 minuten) te horen.